ติดต่อเรา

เวลาทำการ 08.30-12.00 และ 13.30 – 17.00 น.

โทรศัพท์ +673 265 3517

โทรสาร +673 265 3516

 

E-mail: brunei@mol.mail.go.th