ที่ตั้งสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน

 No.15, Simpang 42, Jalan Elia Fatimah, Kampong Kiarong,

Bandar Seri Begawan, BE 1318,

Brunei Darussalam