งานกีฬาสามัคคีเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๙

 สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมคนไทยในบรูไน จัดงานกีฬาสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ลานกีฬา สถานเอกอัครราชทูต ในงานมีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และเล่นกีฬาสันทนาการต่างๆ ซึ่งมีการแจกรางวัล มีอาหารน้ำดื่มฟรี แรงงานไทยจำนวน ๔๒๒ คน เข้าร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน มีความสามัคคี และมีความสุขมาก