สนร.บรูไนเยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้ไปเยี่ยมเยียนนายจ้างและแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับแรงงานไทย ที่ทำงานกิจการด้านงานบริการ จำนวน 5 แห่ง ที่เขต Mata-Mata, เขต Kuilap, เขต Serusop และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อที่เขต Tutong แรงงานไทยส่วนใหญ่ทำงานมานานหลายปี และมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ได้แก่

ร้านนวดสปา The Bale Spa & Beauty Salloon เขต Mata-Mata มีพนักงานนวดไทย 2 คน

ร้านอาหาร Lemongrass เขต Kuilap มีแม่ครัวไทย 4 คน
ร้านอาหาร Lemongrass เขต Serusop มีแม่ครัวไทย 3 คน
ร้านอาหาร Kopitiam เขต Serusop มีพ่อครัวไทย 1 คน
ร้านแต่งรถยนต์ เขต Serusop มีช่างไทย 2 คน
และฟาร์มเลี้ยงไก่ QAF Farms เขต Tutong มีช่างฝีมือไทย 5 คน

 

Image may contain: 15 people, people standing and indoor

 

Image may contain: 15 people, people smiling, people sitting, table and indoor

 

Image may contain: 6 people, people smiling, people sitting, table and indoor

 

Image may contain: 4 people, indoor

 

Image may contain: 8 people, indoor

 

Image may contain: 1 person, standing