ข้อมูลหน้าที่และสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในประเทศบรูไน

            เป็นข้อมูลโดยทั่วไป เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ของแรงงานไทยในประเทศบรูไน นับตั้งแต่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เวลาทำงานปกติ ค่าล่วงเวลา วันหยุด ตลอดจนถึงอัตราเงินทดแทนต่างๆ รายละเอียดตามไฟล์แนบชื่อ duties_benefits_of_thai_employee_in_brunei.pdf

ไฟล์แนบขนาด
duties_benefits_of_thai_employee_in_brunei.pdf339.74 KB