สนร.บรูไน จัดกิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพ

 เมื่อวันที่ 25-26 มี.ค.2560 สนร.บรูไน โดยนายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้จัดกิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพอิสระ ตาม "โครงการเพิ่มรายได้และอาชีพให้แก่แรงงานไทย" ที่สถานเอกอัครราชทูต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานไทย อาสาสมัครแรงงาน และคนไทยที่พำนักในประเทศบรูไน ได้มีทักษะฝีมือและมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการใช้เวลาว่างทำงานประดิษฐ์ ส่งขายตามร้านค้าและงานแสดงสินค้า เพื่อเป็นอาชีพเสริมที่ไม่ขัดต่อกฎหมายท้องถิ่น

 

Image may contain: 3 people, people sitting and indoor

 

Image may contain: 5 people, people sitting, table and indoor

 

Image may contain: 1 person

 

Image may contain: 14 people

 

Image may contain: 27 people, people smiling, people sitting

 

Image may contain: 26 people, people smiling, people sitting and indoor

 

Image may contain: 53 people, people smiling