ทิศทางเศรษฐกิจบรูไน ๒๐๑๗

 

 

ประเทศบรูไนได้เปิดการประชุมรัฐสภาแห่งชาติครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๐๑๗/๒๐๑๘ ....

 

 

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกยังคงไม่มีเสถียรภาพ สุลต่านแห่งบรูไนได้มีพระราชดำริที่จะดำเนินการในเรื่องหลัก ๓ ประการ คือ....... 

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบชื่อ Brunei Economic Outlook 2017

ไฟล์แนบขนาด
brunei_economic_outlook_2017.pdf98.55 KB