สนร.บรูไนเยี่ยมเยียนแรงงานไทย

 นายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และทีมงาน สนร.บรูไน ได้ไปเยี่ยมเยียนแรงงานไทยบริษัท Tan Hui Seng ที่ไซต์งานก่อสร้างบ้านพัก ในเขตกัมปงซาลัมบีการ์ ถนนมัวรา มีแรงงานไทยทำงานเป็นโฟร์แมนควบคุมงานและช่างก่อสร้างรวม ๘ คน ทุกคนมีความสุขสบายดี