สนร.บรูไน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560

 นายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ สนร.บรูไน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน โดยมีเอกอัครราชทูตพีรวิช สุวรรณประเทศ เป็นประธานในพิธี และข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว อาสาสมัครแรงงาน และชุมชนคนไทยที่พำนักในประเทศบรูไน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน