Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.บรูไน เยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่เขตวังเจรูดง

วันนี้ นายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และทีมงาน สนร.บรูไน ได้เยี่ยมนายสาย โยนาพันธ์ ที่ที่พักแรงงานไทยภายในเขตวังเจรูดง นายสายฯ ช่างไม้ประจำวังฯ กำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดสมองที่ รพ. RIPAS เมื่อเดือนพฤษภาคม ขณะนี้อาการดีขึ้นมาก แต่ยังไม่สามารถพูดได้ ต้องเขียนเป็นหนังสือในการสื่อสารบอกเล่าอาการ คาดว่าจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ในเดือนหน้า (ภาพถ่ายที่ 1-2)

แพทย์ไทยที่มาให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทยที่บรูไนเมื่อเดือน กรกฎาคม 2560 ตรวจสุขภาพนายสายฯ ด้วย (ภาพถ่ายที่ 3)


367
TOP