Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไนช่วยเหลือส่งศพแรงงานไทยกลับประเทศไทย

         เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)ได้ช่วยเหลือส่งศพ

นายจันทร์ศิริ พิมพ์ศรี อายุ ๕๕ ปี ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุดรธานี กลับประเทศไทยโดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เที่ยวบินที่ BI 519 นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับจากประเทศบรูไน

        นายจันทร์ศิริฯ ทำงานประเทศบรูไนตำแหน่งคนงานทั่วไป กับบริษัทSyarikat Kejuruteraan Sistemetik Sdn Bhd ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่โรงพยาบาล RIPAS ประเทศบรูไน จากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและความดันโลหิตสูง


398
TOP