Skip to main content

หน้าหลัก

อทป.วิฑูร สุขะวัธนกุล เยี่ยมเยียนนายจ้างและแรงงานไทย

นายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน และทีมงาน สนร.บรูไน เข้าไปเยี่ยมเยียนนายจ้างและแรงงานไทย ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ที่… บ.Syarikat PPP&P Besi กิจการรับซื้อและส่งออกเศษเหล็ก ที่เขตอุตสาหกรรม Kilanas บ.Metrobina กิจการรับเหมาก่อสร้าง เขต Jerodong บ.Rufina กิจการตัดเย็บเสื้อผ้า ที่เขต Sengkurong และร้านขายไก่ทอด ที่ Hua Ho Kiulap


91
TOP