Skip to main content

หน้าหลัก

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

       

     

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยนางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและครอบครัว รวมทั้งนายกสมาคมคนไทยในบรูไนในฐานะผู้แทนชุมชนไทยในบรูไนเข้าร่วมพิธี    ในการนี้ ท่านเอกอัครราชทูต ได้อ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร

 

 


77
TOP