Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.บรูไน ติดตามค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ล่าสุดลูกจ้างได้รับเงินแล้วจำนวนกว่าแปดหมื่นบาท

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.45 น. นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้เดินทางไปยัง Department of Labour KB branch ที่เขต Belait เมือง Kuala Belait เพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างกรณีนายจ้างบริษัท SPI Transportation & Lifting service ประกอบกิจการขนส่งโลจิสติกส์ ได้ค้างจ่ายค่าจ้างของนายกิจนฤเดช แสนรัง ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนม ซึ่งทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถเครน และนายจ้างได้ค้างจ่ายค่าจ้างตั้งแต่ปี 2562 จำนวน 4 เดือน เป็นเงินจำนวน 3,895 ดอลลาร์บรูไน โดยที่ลูกจ้างได้เดินทางกลับประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ลูกจ้างได้ไปยื่นคำร้องทุกข์ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ภายหลังจากได้รับการประสาน สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไนจึงได้ติดต่อนายจ้างแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึง Department of Labour KB branch เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ดำเนินการติดต่อนายจ้าง ล่าสุดนายจ้างได้นำเงินค่าจ้างค้างจ่าย จำนวน 3,895 ดอลลาร์บรูไน ไปมอบไว้กับเจ้าหน้าที่ที่ Department of Labour KB branch เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน จึงได้เดินทางไปรับเงินค่าจ้างดังกล่าวแทนลูกจ้าง หลังจากนั้นได้แจ้งให้นายกิจนฤเดช แสนรัง ลูกจ้างทราบและได้โอนเงินจำนวน 3,895 ดอลลาร์บรูไน หรือจำนวน 87,045 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) เข้าบัญชีธนาคารของนายกิจนฤเดช แสนรัง ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว


150
TOP