Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

Indoor Stadium ปรับเวลาฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 14.00-18.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป

ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 20.00-04.00 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

Cluster โรงเรียน Chung Hua ที่ Kuala Belait ได้ปิดตัวลงแล้ว

พบเขตพื้นที่ 6 แห่ง (Red Zone) มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 80 รายขึ้นไป

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 9 ตุลาคม 2564

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 8 ตุลาคม 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศบรูไน

สนร.บรูไน ออกตรวจเยี่ยมลูกจ้างในกิจการร้านอาหารและโรงกลึงเหล็ก

TOP