Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งล่าม

สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน แจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่าม 

รายละเอียดตาม Link ด้านล่างนี้ 

ประกาศสอบได้ล่าม

 


679
TOP