Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.บรูไน ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ

สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน  เข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแรงงาในประเทศบรูไน 

รายละเอียดตามประกาศ  link  ด้านล่างนี้ 

    คลิกดูประกาศ       ประกาศ เสมียน 2 พ.ค.67


64
TOP