Skip to main content

หน้าหลัก

คนงานต่างชาติถูกจับข้อหาอยู่บรูไนเกินกำหนดและฝ่าฝืนระเบียบใบอนุญาตทำงาน

คนงานต่างชาติจำนวนหนึ่งถูกจับ หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจค้นในหลายพื้นที่ ที่บริเวณเขตบารากัส เอ มีคนงานต่างชาติหนึ่งคนถูกจับข้อหาอยู่บรูไนเกินกำหนด เนื่องจากวีซ่าทำงานที่ได้หมดอายุ โดยข้อหาอยู่บรูไนเกินกำหนดโดยไม่มีซ่าจะถูกจำคุกไม่ต่ำกว่าสามเดือนและโบยไม่ต่ำกว่าสามทีและจะถูกขึ้นบัญชีดำไม่ให้เข้าประเทศบรูไนหลังส่งตัวกลับ ที่เขตกีลานัสและเขตเซิงกุรง คนงานต่างชาติถูกเจ้าหน้าที่จับกุมข้อหาทำงานนอกบริเวณสถานที่ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษปรับ 600 ดอลลาร์บรูไน ใบอนุญาตทำงานจะถูกยกเลิก พร้อมถูกขึ้นบัญชีดำไม่ให้เข้าประเทศบรูไนอีก

 

11 ธันวาคม 2565

หนังสือพิมพ์ Borneo Bulletin

 

2022 Dec คนงานต่างชาติ Overstay


774
TOP